An Koshi

An Koshi

  • Chiều cao 155 cm (61 in)
  • Cân nặng 50
  • Kích thước vú trung bình
  • Các phép đo 83-59-82
  • Yếu tố vú tự nhiên
  • Màu tóc nâu
  • Màu mắt đen
  • Ngày sinh 17 tháng 5 năm 1991
  • Nơi sinh Nhật Bản
  • Dân tộc Nhật.

No videos found