aya_manabe

Aya Manabe

  • Chiều cao: 156 cm (61 in)
  • Cân nặng: 50 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 88-58-85
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 27 tháng 6 năm 1989
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found