Chitose Hara

Chitose Hara

  • Chiều cao 159cm
  • Cân nặng 47
  • Kích thước vú trung bình
  • Các phép đo 83-60-85
  • Yếu tố: vú tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 24 tháng 3 năm 1988
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

Videos