download (22)

Fukiishi Rena

  • Chiều cao: 150 cm (64 in)
  • Cân nặng: 40 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 85-55-89
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 12 tháng 8 năm 1996
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

Videos