fumino_mizutori

Fumino Mizutori

  • Chiều cao: 160 cm
  • Cân nặng: 50 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 83-59-85
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 1 tháng 1 năm 1995
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found