Gabbie Carter

  • Chiều cao 162 cm (64 in)
  • Cân nặng 45
  • Kích thước vú nhỏ
  • Các phép đo 84-59-88
  • Yếu tố vú tự nhiên
  • Màu tóc nâu
  • Màu mắt đen
  • Ngày sinh 8 tháng 5 năm 1988
  • Nơi sinh Nhật Bản
  • Dân tộc Nhật.

No videos found