download (13)

Hachino Tsubasa

  • Chiều cao 160 cm (63 in)
  • Cân nặng 50
  • Kích thước vú trung bình
  • Các phép đo 89-59-84
  • Yếu tố vú tự nhiên
  • Màu tóc nâu
  • Màu mắt đen
  • Ngày sinh 15 tháng 2 năm 1987
  • Nơi sinh Nhật Bản
  • Dân tộc Nhật.

No videos found