download (16)

Iwase Rina

  • Chiều cao 154 cm (61 in)
  • Cân nặng 50
  • Kích thước vú nhỏ
  • Các phép đo 84-58-85
  • Yếu tố vú tự nhiên
  • Màu tóc nâu
  • Màu mắt đen
  • Ngày sinh 8 tháng 5 năm 1993
  • Nơi sinh Nhật Bản
  • Dân tộc Nhật.

No videos found