download (19)

Kana Tsurata

  • Chiều cao: 150 cm (59 in)
  • Cân nặng: 45 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 82-58-84
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 15 tháng 10 năm 1988
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found