koharu_suzuki

Koharu Suzuki

  • Chiều cao: 160 cm
  • Cân nặng: 45 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 86-58-88
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 1 tháng 12 năm 1993
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found