download (57)

Mia Bandini

  • Chiều cao: 159 cm
  • Cân nặng: 50 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 96-62-90
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 9 tháng 3 năm 1995
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found