download (32)

Michiru Aika

  • Chiều cao: 162 cm (64 in)
  • Cân nặng: 50 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 90-59-88
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 22 tháng 5 năm 1989
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found