Miss Lady

  • Chiều cao 158 cm (62 in)
  • Cân nặng 50
  • Kích thước vú trung bình
  • Các phép đo 90-59-88
  • Yếu tố vú tự nhiên
  • Màu tóc nâu
  • Màu mắt đen
  • Ngày sinh 2 tháng 5 năm 1989
  • Nơi sinh Nhật Bản
  • Dân tộc Nhật.

No videos found