download (15)

Mizuki Nao

  • Chiều cao 159 cm (63 in)
  • Cân nặng 45
  • Kích thước vú trung bình
  • Các phép đo 90-59-87
  • Yếu tố vú tự nhiên
  • Màu tóc nâu
  • Màu mắt đen
  • Ngày sinh 18 tháng 9 năm 1984
  • Nơi sinh Nhật Bản
  • Dân tộc Nhật.

No videos found