download (43)

Mozomi Mitani

  • Chiều cao: 169 cm
  • Cân nặng: 55 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 86-68-96
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 2 tháng 5 năm 1990
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found