download (10)

Okuda Saki

  • Chiều cao 148 cm
  • Cân nặng 40
  • Kích thước vú trung bình
  • Các phép đo 85-59-89
  • Yếu tố vú tự nhiên
  • Màu tóc nâu
  • Màu mắt đen
  • Ngày sinh 17 tháng 6 năm 1992
  • Nơi sinh Nhật Bản
  • Dân tộc Nhật.

No videos found