download (24)

Riko Honda

  • Chiều cao: 170 cm (67 in)
  • Cân nặng: 45 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 80-59-86
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 14 tháng 9 năm 1989
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found