ryoko_murakami

Ryoko Murakami

Chiều cao: 158 cm (62 in)

Trọng lượng: 50 kg

Kích thước vú: trung bình

Các phép đo: 88-61-88

Yếu tố vú: tự nhiên

Màu tóc: nâu

Màu mắt: đen

Ngày sinh: 27 tháng 4 năm 1976

Nơi sinh: Nhật Bản

Dân tộc: Nhật Bản

No videos found