ryu

Ryu Enami

Chiều cao: 162 cm (64 inch)

Trọng lượng: 50 kg

Kích thước vú: trung bình

Các phép đo: 83-59-82

Yếu tố vú: tự nhiên

Màu tóc: nâu

Màu mắt: đen

Ngày sinh: 29 tháng 7 năm 1988

Nơi sinh: Nhật Bản

Dân tộc: Nhật Bản

No videos found