download (69)

Tracy Delicious

  • Chiều cao: 162 cm (64 in)
  • Cân nặng: 46 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 91-60-88
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 5 tháng 10 năm 1986
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found