download (65)

Tsukada Shiori

  • Chiều cao: 156 cm (61 in)
  • Cân nặng: 45 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 86-56-88
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 1 tháng 2 năm 1985
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found