yu_tohjoh

Yu Toyota

  • Chiều cao: 155 cm (61 in)
  • Cân nặng: 50 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 84-58-82
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 21 tháng 7 năm 1991
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found