download (28)

Yume Mitsuki

  • Chiều cao: 153cm
  • Cân nặng: 50 kg
  • Kích thước vú: trung bình
  • Các phép đo: 85-59-89
  • Yếu tố vú: tự nhiên
  • Màu tóc: nâu
  • Màu mắt: đen
  • Ngày sinh: 8 tháng 9 năm 1991
  • Nơi sinh: Nhật Bản
  • Dân tộc: Nhật.

No videos found